Vi jobbar med bygglogistik

Projektet KV Johanna

Referensprojekt

Lyftbolaget

NCC, projekt KV Johanna
klart 2026

Projektet avser ombyggnad och tillbyggnad av kontor om totalt 44 000 kvm. Kvarteret ligger i direkt anslutning till Brunnsparken med strängt begränsade ytor och stora krav logistiken.  

Lyftbolaget har ett omfattande engagemang på projekten med så väl yrkesarbetare och arbetsledning.

Lyftbolaget i Göteborg

Medlemskap och
miljödiplomering

Lyftbolaget är medlem i Byggföretagen och miljödiplomerat i
enlighet med Svensk Miljöbas.

Miljödiplom