Vi jobbar med bygglogistik

Projektet Ekebäckshöjd

Referensprojekt

Lyftbolaget

SKANSKA, projekt Ekebäckshöjd
klart 2023

Totalt omfattar projektet 361 lägenheter och husen inrymmer även förskola samt affärslokaler. Projektet omsluter totalt 38 000 kvadratmeter och husen är mellan sex och elva våningar höga. 

Lyftbolaget har på projektet haft ett omfattande engagemang med inbärning av golv, kök, dörrar och övrig inredning men också utfört andra logistiktjänster så som internlogistik och grovarbeten. 

Lyftbolaget i Göteborg

Medlemskap och
miljödiplomering

Lyftbolaget är medlem i Byggföretagen och miljödiplomerat i
enlighet med Svensk Miljöbas.

Miljödiplom